THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu số 04.22: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2022

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04.22: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2022, cụ thể như sau:

  1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04.22: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2022.
  2. Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 1.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
  4. Thời gian phát hành HSYCBG: Từ 15h00’, ngày 13 tháng 4 năm 2022 đến trước 09h00’, ngày 27 tháng 4 năm 2022.
  5. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 27/4/2022.
  6. Thời gian mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 27/4/2022.
  7. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  8. Tiến độ thực hiện gói thầu: 45 ngày.
  9. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
  10. Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Trang, số điện thoại: +84.977059817. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.